Nagovor predsednice

»Pomagajmo spreminjati življenja« je tema, ki usmerja rotarijske aktivnosti letošnjega leta na globalnem in lokalnem nivoju. Težnja po trajnih spremembah je vodilo, ki združuje tudi člane in članice našega kluba.

V času nepredvidljivosti, ki ga živimo, nam vir navdiha za takšno naravnanost predstavlja naš osrednji projekt ozaveščanja o disleksiji. V sodelovanju s partnerji smo predstavili navdihujoče zgodbe znamenitih osebnostih, ki jih je disleksija vodila v razmišljanje izven ustaljenih okvirov in s tem do neprecenljivih prispevkov k napredku človeštva. Z donacijo in nakupom učnih pripomočkov za poučevanje otrok z učnimi težavami smo opremili trideset slovenskih šol in na ta način pripomogli k premoščanju velikega izziva, ki ga imajo otroci z disleksijo v obdobju šolanja. V aktualnem rotarijskem letu nameravamo zasnovati večletni projekt, v okviru katerega bomo vzpostavili platformo za povezovanje domačih in tujih strokovnjakov, pedagoških delavcev, odločevalcev in staršev, ki se soočajo s takšno drugačnostjo svojih otrok. Zasnova predvideva program z ambicioznimi a realnimi cilji, fazni razvoj, sistematično delovanje in konkretne rezultate. Poslanstvo projekta razume disleksijo kot  priložnost, ki nas vodi k boljšemu sistemu izobraževanja, v katerem je posameznik prepoznan kot potencial z različnimi oblikami inteligence. Vlogo nas kot rotarijcev pa vidimo kot priložnost, da tistim, ki možnosti nimajo, ponudimo priložnost, da razvijejo svoj potencial.

Razumevanje te drugačnosti in ustvarjalnih načinov spoprijemanja z njo bogati tudi naše klubsko delovanje. Vliva nam moč, da med seboj še bolje sodelujemo, se podpiramo, si delimo odgovornosti, se pri aktivnostih povezujemo z rotarijski klubi in skupaj prispevamo k spreminjanju življenja.

Maja Vitežnik

Predsednica RC Ljubljana Grad 2021/2022

Kaj je Rotary

Rotary International smo 1,2 milijona prijateljev in sosedov. Smo strokovnjaki različnih poklicev, združeni v svetovno organizacijo, z namenom ustvariti pozitivne in trajne spremembe v naših okoljih in v svetu. Člani Rotary klubov v svojih poklicih vzpodbujamo visoka etična načela in pomagamo širiti dobro voljo. Rotarijci načrtujemo in uresničujemo različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenja ljudi v naših sredinah in, z mednarodnim udejstvovanjem, povsod po svetu.

Poslanstvo in cilji

Različni poklici in kulture nam dajejo posebno perspektivo, skozi katero uresničujemo ideal pomagati drugemu. Ta ideal Rotarijci krepimo z razvojem poznanstev in prijateljstev kot priložnosti za dobrodelne dejavnosti.
V želji po ustvarjanju lokalnih in globalnih pozitivnih sprememb, usmerjamo delovanje v šest glavnih področij:
- Vzpodbujanje miru v svetu
- Preprečevanje in zdravljenje bolezni
- Omogočanje dostopa do čiste vode
- Reševanje in pomoč materam in otrokom
- Podpora izobraževanju
- Vzpodbujanje lokalnih gospodarstev.

Rotary v Sloveniji

V Sloveniji imamo 47 klubov. Zrasli so po vzoru in na podlagi ideje, ki je vzklila in rasla v Chicagu ter se razširila po vsem svetu. Danes je pri nas podobno, kot je bilo v Chicagu leta 1905. Gospodarski krizi ni videti konca… Težki časi in vedno več pomoči potrebnih ljudi. Zdaj je čas, da se slovenski rotarijci ozremo vase in se seznanimo s težavami svojih prijateljev. Mogoče so ravno naši prijatelji potrebni pozornosti, nasveta ali celo pomoči.

Rotarijski preizkus štirih vprašanj

Ali je resnica? - Ali je pravično do vseh udeleženih? - Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje? - Ali bo koristilo vsem udeleženim?

Rotary klub Ljubljana Grad

Likozarjeva ulica 6
1000 Ljubljana
info@rklg.si