Podarimo obrok

Podarimo obrok je akcija, ki jo podpira naš klub. V njej nameravamo otrokom osnovne šole s prilagojenim programom 27. julij iz Kamnika zagotoviti čimveč sredstev za plačilo dnevnih obrokov za njihove šolarje, katerih starši ne zmorejo več plačevati tovrstne obveznosti. Akcija je sicer nadaljevanje tiste izpred štirih let, ko smo tej isti šoli opremili učilnico za pouk gospodinjstva.

Spodaj je navedena prošnja za pomoč, s katero bomo plačevali obroke učencem OŠ 27. julij v Kamniku, torej osnovne šole s prilagojenim programom. Denar gre direktno na šolo in se bo v celoti porabil za namen, za katerega ga doniramo.

Za sklic navedite davčno številko donatorja oziroma davčno številko podjetja (seveda brez predpone SI pri davčnih zavezancih), s katerega boste, če se seveda odločite za pomoč, nakazali sredstva. Prosimo tudi, da o vašem nakazilu oziroma nakazilih obvestite zakladnika ali tajnika, saj želimo v vsakem primeru vzpostaviti dvojno kontrolo nad popolno in namensko porabo zbranih sredstev.

Podatki za nakazilo so naslednji
Namen: Donacija – obrok
BIC: BSLJSI2X
IBAN: SI56 0124 3603 0654 716
Referenca: SI00 DAVČNA

OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ
TOMŠIČEVA 9
1241 KAMNIK

 

Smo šola s prilagojenim programom, kjer se šolajo učenci z lažjimi, zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju ter s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in razvoja. Večina izhaja iz socialno ogroženih družin, ki zaradi nizkih osebnih dohodkov in tudi brezposelnosti, oziroma zmanjšani zaposljivosti, težko plačujejo prehrano svojim otrokom. Žal ugotavljamo, da se število socialno šibkih družin iz leta v leto povečuje.

Vse bolj pogosto se dogaja, da želijo starši otrokom odjaviti prehrano, vendar mislimo, da kaj takega ni sprejemljivo, saj je večina učencev v šoli do 14.30 ure.

Zavedamo se, da bi za to pravzaprav morala bolje poskrbeti država. Res naj bi bilo pri nas osnovnošolsko izobraževanje brezplačno, a temu ni čisto tako. Pozabljamo, da že nakup učbenikov in zvezkov pri nekaterih zelo obremeni družinski proračun, da o ostalih stroških, kot so dnevi dejavnosti ob pouku niti ne govorim, prehrana pa je nedvomno primarna potreba vsakega človeka, otrok pa še toliko bolj.

Vsako leto se trudimo našim učencem zagotoviti čim več, na način, da čim manj obremenimo proračun njihovih staršev.

Starši so sicer na Centru za socialno delo upravičeni do enkratne pomoči, ki pa žal ne zadostuje za rešitev omenjenih težav.

Strošek prehrane za učenca, ki je v šoli prisoten vse dni v mesecu je 60 evrov mesečno.

V upanju, da nam tudi vi priskočite na pomoč in postanete botri naših otrok, s tem pa tudi del naše zgodbe, vas v imenu učencev, sodelavcev in v svojem imenu najlepše pozdravljam.

 

​Jasna Lampe, ravnateljica