100% PHF klub

Priznanje Paul Harris Fellow ali skrajšano PHF je priznanje, ki ga Rotary fundacija podeli posameznici ali posamezniku za donacijo v skupni višini vsaj 1.000 ameriških dolarjev. Priznanje je poimenovano po ustanovitelju Rotary International, Paulu Percyu Harrisu in se podeljuje od leta 1957.

V klubu smo se odločili, da smo donacijam, ki smo jih v zadnjih desetih letih prispevali fundaciji prek plačevanja članarine distriktu, pridružili še dodatno donacijo skladu za odpravo otroške paralize (Polio Plus Fund). Ta je omogočila, da smo 17. maja 2018 prav vsi člani kluba prejeli priznanje PHF. Tako smo se želeli zahvaliti vsem, ki so v klubu že od samega pričetka in so v tem času ideji rotarijstva darovali veliko sredstev in svojega prostega časa, hkrati pa vzpodbuditi tudi najnovejše člane k še večji vključitvi v delovanje kluba, vztrajanju v rotarijski družini ter razumevanju in širjenju rotarijske ideje. Nenazadnje pa smo s tem dosegli še enega naših ciljev – klub je postal 100% PHF klub.