Nagovor predsednice

Nekaj res navdihujočega je povezovati družino rotarijcev, ki si deli način mišljenja in življenja ter željo po doseganju visokih ciljev v luči dobrodelnosti in dobronamernosti. Z iskrenim veseljem prevzemam predsedovanje Rotary klubu Ljubljana Grad v letu 2017/18 in se ob tem spominjam uspešnega dela in dobrodelne poti, ki so jo začrtali moji predhodniki. Prepričana sem, da bomo z močjo povezovanja in sodelovanja med našimi člani, pa tudi člani drugi Rotary klubov, v letošnjem letu uspehe še nadaljevali in ponovno presegali.

Ob prevzemu predsedniške funkcije sem si izbrala Aristotelov moto:
»Tam, kjer se križajo potrebe sveta in tvoji talenti, tam je mesto tvojega poklica.«

Rotarijci smo ljudje različnih poklicev, prihajamo iz različnih družbenih okolij, prav vsak izmed nas pa ima vrline, znanje, sposobnosti in predanost, s katero predstavlja pomoč in upanje za spremembo življenja tistih, ki so tega najbolj potrebni.

Pod mojim vodstvom bomo skozi delovanje Rotary kluba Ljubljana Grad še naprej uporabljali darove in privilegij, ki ga kot člani imamo, da delujemo za skupnost in za seboj pustimo nekaj trajnega. Tako v letu 2017/18 želim povabiti vse rotarijce, da do sedaj opravljeno delo nadgradimo z novimi projekti, srečanji, prireditvami in dogodki, ki se bodo odvijali v luči štirih rotarijskih načel in zasledovanja naših ciljev.

Nina Tomažin Bolcar
predsednica RC Ljubljana Grad, 2017/18

Kaj je Rotary

Rotary International smo 1,2 milijona prijateljev in sosedov. Smo strokovnjaki različnih poklicev, združeni v svetovno organizacijo, z namenom ustvariti pozitivne in trajne spremembe v naših okoljih in v svetu. Člani Rotary klubov v svojih poklicih vzpodbujamo visoka etična načela in pomagamo širiti dobro voljo. Rotarijci načrtujemo in uresničujemo različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenja ljudi v naših sredinah in, z mednarodnim udejstvovanjem, povsod po svetu.

Poslanstvo in cilji

Različni poklici in kulture nam dajejo posebno perspektivo, skozi katero uresničujemo ideal pomagati drugemu. Ta ideal Rotarijci krepimo z razvojem poznanstev in prijateljstev kot priložnosti za dobrodelne dejavnosti.
V želji po ustvarjanju lokalnih in globalnih pozitivnih sprememb, usmerjamo delovanje v šest glavnih področij:
- Vzpodbujanje miru v svetu
- Preprečevanje in zdravljenje bolezni
- Omogočanje dostopa do čiste vode
- Reševanje in pomoč materam in otrokom
- Podpora izobraževanju
- Vzpodbujanje lokalnih gospodarstev.

Rotary v Sloveniji

V Sloveniji imamo 44 klubov. Zrasli so po vzoru in na podlagi ideje, ki je vzklila in rasla v Chicagu ter se razširila po vsem svetu. Danes je pri nas podobno, kot je bilo v Chicagu leta 1905. Gospodarski krizi ni videti konca… Težki časi in vedno več pomoči potrebnih ljudi. Zdaj je čas, da se slovenski rotarijci ozremo vase in se seznanimo s težavami svojih prijateljev. Mogoče so ravno naši prijatelji potrebni pozornosti, nasveta ali celo pomoči.
Rotarijski preizkus štirih vprašanj

Ali je resnica? - Ali je pravično do vseh udeleženih? - Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje? - Ali bo koristilo vsem udeleženim?

Rotary klub Ljubljana Grad

Likozarjeva ulica 6
1000 Ljubljana
info@rklg.si